WYLEWKI ANHYDRYTOWE W DOMU I MIESZKANIU

 

Podłoga jest jednym z najważniejszych elementów budowlanych.
Częścią składową stanowiącą o jej jakości jest wylewka.
 
Prawidłowo wykonana wylewka musi być wolna od spękań, równa, wytrzymała na obciążenia i stosunkowo szybko wysychać. 
W przypadku ogrzewania podłogowego wylewka musi przewodzić ciepło instalacji grzewczej.
Wszystkie te parametry spełnia wylewka anhydrytowa Knauf.
 
 
 
 Więcej szczegółów na filmie, link poniżej.
 
 

 
 

 

IDEALNIE RÓWNE POSADZKI

 

Zaletą wylewki anhydrytowej Knauf jest niemal idealnie równa i gładka powierzchnia. Płynna konsystencja  wylewki anhydrytowej nadaje jej naturalne właściwości samopoziomujące, co pozwala uzyskać idealnie równe i gładkie powierzchnie. Na powierzchni wylewki anhydrytowej Knauf nie powstaje warstwa spieku, a co za tym idzie nie wymaga ona dodatkowego szlifowania.

 

 

KRÓTKI CZAS REALIZACJI

 

Wylewkę anhydrytową Knauf wykonuje się bardzo łatwo i szybko. Cykl budowy domów uległ w ostatnich latach znacznemu skróceniu. Zarówno inwestor jak i wykonawca poszukuje technologii, która umożliwia osiągnięcie założonego celu przy jak najkrótszym czasie realizacji. Zastosowanie wylewki anhydrytowej daje możliwość wykonania dużych powierzchni w krótkim czasie i przy zaangażowaniu stosunkowo niewielkich nakładów robocizny. 

 

 

KRÓTKI CZAS WYSYCHANIA

 

Bardzo ważną cechą charakterystyczną wszystkich wylewek anhydrytowych jest krótki czas wysychania. Uzależniony on jest od trzech podstawowych czynników: grubości wylewki, temperatury otoczenia oraz cyrkulacji powietrza. Wysokie parametry wytrzymałościowe wylewek anhydrytowych powodują, że możemy wykonywać je w cieńszych warstwach(np. na warstwie styropianu wystarczy tylko 35 mm). Wylewki anhydrytowe w odróżnieniu od cementowych nie wymagają okresu pielęgnacji. Oznacza to, że już po dwóch dniach od wylania można pomieszczenia wietrzyć, tworząc przeciągi. 

 

Reasumując, niewielka grubość oraz możliwość stosunkowo szybkiego wietrzenia powodują, że czas wysychania wylewek anhydrytowych ulega zdecydowanemu skróceniu w porównaniu do tradycyjnych wylewek cementowych. W przypadku wylewek anhydrytowych wykonanych na ogrzewaniu podłogowym czas wysychania jest jeszcze krótszy, bowiem już 7 dni od wylania można uruchomić ogrzewanie (wylewki cementowe po 28 dniach). Krótszy czas wysychania wylewki oznacza możliwość szybszego rozpoczęcia prac okładzinowych, a co za tym idzie skrócenie czasu realizacji budowy.

 

 

 

 

BEZ DYLATACJI, BEZ EFEKTU "MISKI"

 

Dokonując wyboru wylewek, należy zadać sobie również pytanie, czy widok dylatacji nie wpłynie negatywnie na wygląd podłogi. W wylewce anhydrytowej Knauf podczas wiązania nie występuje skurcz znany z wylewek cementowych.  Za wyjątkiem jastrychu grzewczego wylewki anhydrytowe Knauf z reguły nie wymagają dylatowania i tym samym dają nieograniczone możliwości podczas wykonywania prac okładzinowych. We wszystkich wylewkach anhydrytowych, w Knauf również, nie występują odkształcenia, zwane potocznie „efektem miski”. Odkształcenia takie stosunkowo często daje się zauważyć w wylewkach cementowych. 

 

 

OPTYMALNE ROZWIĄZANIE NA OGRZEWANIE PODŁOGOWE

 

Wylewka anhydrytowa Knauf stanowi optymalne uzupełnienie podłogowych systemów grzewczych. Charakteryzuje ją wysoki współczynnik przewodzenia ciepła λz = 1,66 W/mk, który ma bezpośredni wpływ na szybki i łatwy przepływ ciepła, wytwarzanego przez instalacje ogrzewania podłogowego do pomieszczenia. Także płynna konsystencja wylewki bez pęcherzy powietrza,  ułatwia przenikanie ciepła.

 

 

DO STOSOWANIA TAKŻE NA DREWNIANYCH STROPACH

 

Technologia wykonania wylewki anhydrytowej Knauf wymaga minimalnej otuliny rur grzejnych - tylko 35 mm, co daje niewielki współczynnik oporu przewodzenia ciepła, a także mniejszy ciężar wylewki. To z kolei sprawia, że wylewkę można stosować także na drewnianych stropach.

 

 

Wylewki Knauf

Wylewki firmy KNAUF

Wykonujemy wylewki firmy KNAUF na ogrzewanie podłogowe. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu tego typu usług. Kliknij na zdjęcie aby zapoznać się ze szczegółami naszej oferty.